2. Umut Önal Basketbol Turnuvası

7 Ekim 2003
Bilkent Üniversitesi / Ankara
 
Nazire Dedeman
Umut Vakfı Kurucu Başkanı
Konuşma Metni 

Hitap
“İnsanın kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla yaklaşması, o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumun ona iletilmesi sürecine empati denir.”
 
Buna kısaca ‘başkasının şapkasını giymek’, ‘başkasının gözleriyle bakmak’, ‘iğneyi kendine batır, çuvaldızı başkasına’, ‘sana nasıl davranılmasını istiyorsan başkasına öyle davran’ denebilir.
 
Her insanın dünya görüşü farklıdır. Bu yüzden insan önce bireydir sonra yurttaştır. Farklılık birey olmanın gereği.
 
İşte empati burada devreye girmeli. Farklı dünya görüşleri olan milyonlarca birey insanca yaşamak için empatik iletişim kurma becerisine sahip olmalı. Karşıdakini anlamaya çalışmak, kendini geçici bir süre için onun yerine koymak ve böylece uzlaşabilmek. Sadece eğitimle ve pratikle geliştirilebilir. Zor iştir, çaba ve sevgi gerektirir ...
 
Çevremizde birbirinden farklı düşünceleri, gereksinimleri, değerleri, amaçları olan insanlar vardır. Bu farklı görüşler, duygular, gereksinimler, inançlar kişiler arasında çatışmalara neden olabilir. Çatışma, kişiler herhangi bir şey üzerinde anlaşamayınca ortaya çıkar.
 
Çatışmanın yaşamın özünde var olduğunu, yaşamın doğal bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Oysa insanların, yakınlarıyla, dostlarıyla, arkadaşlarıyla ve diğer insanlarla huzurlu olmaya, kendilerine doyum sağlayıcı iletişimler kurabilmeye gereksinimleri vardır. O halde kişilerin çatışma çözme (uzlaşma) becerileri edinmeleri, en başta kendi yaşamlarına uyum getirecektir.
 
Çağdaş toplumlarda yurttaşlarca benimsenmesi gereken en önemli iki kavram ‘akılcılık’ ve ‘erdem’ dir. İnsanın en önemli erdemi kendisine, ötekilere, çevresine, canlı ya da cansız hiçbir şeye zarar vermemektir. Akılcılık, karşındakini sana engel olan bir ‘şey’ olarak değil, tıpkı kendin gibi hakları olan bir insan olarak görmeyi gerektirir. Akılcılık duyguları dile getirirken öfkeyi denetlemeyi, gerektiğinde özür dileme cesareti göstermeyi gerektirir.
 
Bireyler rekabet ortamında, pazarlık ortamında karşılıklı ilişkileri zedelemeden hedeflerine ulaşabilmeyi içselleştirmeyi bilmelidirler. Sporda iki takım arasında yaşanan rekabet ortamı, gençlerimize, uzlaşma ve öfke denetleme becerileri kazandırmak açısından son derece elverişlidir. Spor, gençlere, kurallara uyma yönünden de iyi bir öğretidir.
 
işte bu nedenle, gençlere yaşam becerileri kazandırmanın önemsenmediği, ezbere dayalı eğitim sistemimizde çağdaş bir insan, hukukun üstünlüğüne inanan bilinçli bir yurttaş olmak için tek alternatif spora yönelmektir.
 
Arkadaşınız, oğlum Umut Önal’ın eğitimine devam ederken basketbola merak sarması, hayata hazırlanması açısından benim için çok memnuniyet vericiydi.
 
Kendisini her zaman teşvik ettim ve takımının başarılarını yakından izledim. Rekabeti kaybettiklerinde onlarla üzüldüm, kazandıklarında onlarla mutlu oldum. Her maç sonunda karşı takımın elini sıkış çocuklarımıza onurla kazanmayı – onurla kaybetmeyi, başkasının becerisine saygı duymayı öğretti.
 
İnanıyorum ki, Umut yaşasaydı sporcu, basketbolcu kimliği sayesinde sizler gibi akılcı, erdemli, başkalarına saygılı, öfkesini denetleyen, uzlaşma ve diğer yaşam becerileri gelişmiş, bilinç sahibi bir yurttaş olarak aramızda olacaktı.
 
O şimdi yine aramızda, kalbimizde – ancak maalesef, bize, rekabet ortamında çıkagelen anlaşmazlıkların ve sosyal yaşamda çevre ile ilişkilerde yaşanan çatışmaların çoğu kez tarafları istenmeyen sonuçlara vardırdığına dair ve bu sonuçların kimi zaman ne kadar trajik olaylara sahne olabileceğini öğretmiş olarak.
 
Birbirinden çekinen ve aralarında olumsuz bir değerlendirme bulunan bireylerin etkili iletişim kurabilmeleri için öncelikle güven ortamının oluşturulmasının gerekli olduğunu çok net ifade etmiş olarak.
 
Umut Önal basketbol turnuvası gençlerimize bir öğreti olması açısından son derece önemlidir. 
Bugün burada hep birlikte önemli bir misyonu taşıyoruz. Gençlerimize, sorunların çözümünde barışçıl yöntemleri tercih etmelerini, insana ve çevreye saygılı olmayı, demokratik ortamda bilinçli yurttaş olmayı ve hukukun üstünlüğüne inanmayı öğretiyoruz.
 
Katılımınız için teşekkür ederken, Umut’un annesi olarak, geride kalan tüm evlatlara sahip çıkmanın, onlara hizmet etmenin gururunu yaşıyorum.
2. Umut Önal Basketbol Turnuvası’nın gençlerimize katma değer kazandırmasını dilerim.
Umut Dolu Yarınlara ...