Özel Boğaziçi Lisesi Öğrenci Arabuluculuğu Tanıtım ve Sertifika Töreni

6 Mayıs 1997
Özel Boğaziçi Lisesi / İstanbul
 
Nazire Dedeman
Umut Vakfı Kurucu Başkan
Konuşma Metni

 
 Sayın okul yöneticileri, katılımcılar ve sevgili öğrenciler, Umut Vakfı adına sizleri saygı ve sevgi ile selamlarım.
 
Vakfımız, uzlaşma yada barış olgusunun bölgemizde gelişmesine öncülük edip katkıda bulunmaya yıllar önce başladı. Ve bugüne dek gençler için bu ve buna benzer etkinliklerde bulundu.
 
Bugün burada toplanmamızın neden olan "Sertifika Töreni" uzlaşma, barışı sürdürme ve geliştirme becerilerini sizler vasıtasıyla diğer gençlere aktarma amacında önemli bir adım olacaktır. Eğer gençlerimizde, okul çağından başlayarak aralarındaki uyuşmazlıkları barışcıl yollarla çözme isteği uyandırabilir, bu becerileri kazandırabilirsek, şiddetin ve aracı olan silah taşımanın ve kullanmanın da gereksizliğini zaman içinde benimsetebileceğimiz inancımdayım.
 
Arabuluculuk uyuşmazlığa düşmüş tarafların anlaşmalarını sağlamak, sağlamada yardımcı olmaktır. Hakkın verilmesini sağlamaktır. Bizler Hakkın yerini bulmasını hukukun üstünlüğünün sağlanmasını sadece hukukçulara adli siteme düşen bir görev olarak görmüyoruz. Her vatandaşın içselleştirdiği ve uğrunda emek vermesi gereken bir amaç olarak görüyoruz.
 
Hukuk devletinin varolması demek kişinin özgürlüğü demektir. Bu şemsiyenin altında olan bireylerin özgür kılınması demektir. Eksik kalışında en basitten bu özgürlüklerin heran elimizden alınacağı korkusu ile yaşamaktır. Bu da korkunun dorgurganlığını verir. Korkup durmak yerine, ürkerek de olsa, yürümek gerekir. İşte bugün sizler bu ürkek adımı atmış bulunuyorsunuz.
 
Ürkek adımlarla işe girişiceksiniz diyorum çünkü, sizler "Biz arabuluculuğu, sorun çözmeyi öğrendik ama arkadaşlarımız arabulucu isterler mi? Bizlere güvenirler mi?" diye kuşkulanıyorsunuzdur. Kuşkulanmayın. Sizler ilk aşamada yaptığınız arabulucuğun başarılı sonuçlanmasıyla kendinizi değerlendirmeyeceksiniz. Yaptığınız arabuluculuk başarılı ya da başarısızlıkla sonuçlanabilir. Daha ötesi başlangıç da arkadaşlarınız arabulucu istemeyebilirler. Sizin asıl amacınız bu değil. Sizin asıl amacınız adil bir dünya yaratmaktır. Adil bir dünya yaratmak için ilk adımları attığınız için kıvaçlanacaksınız.
 
Adil bir dünya, kişilerin hak ettiklerine sahip olacakları bir dünyadır. Bu inanca sahip olmayan kişiler başlangıçda arabulcuya şüpheli gözlerle bakacaktır. Siz onlara hakkın yerini bulacağının inancını aşılayacaksınız. Dünyamızı daha adil bir yer olabileceğinin umudunu vereceksiniz. Bu inançla onlara da ilk adımları attıracaksınız.
 
Okul yöneticilerini de bu girişimlerinden dolayı kutlarım.
 
Umut dolu yarınlar diliyorum ve hepinizi bağrıma basıyorum.