Turizm Magazin Dergisi Röportaj

16 Temmuz 1999
 
Nazire Dedeman
Umut Vakfı Kurucu Başkanı

 
Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı 1993 yılında kurulmuştur. Vakıf hedeflerimiz doğrultusunda hızla büyüyor. Yalın bir deyişle “ Sorumluluklarını bilen, topluma ve kendisine saygılı, Yurttaş olduğunun bilincinde, Hukukun üstünlüğüne inan, uygulayan ve uygulatan  gençler yetiştirilmesi “ni amaçlayan vakfımızda, çeşitli eğitim programlarımız ve aktivitelerimiz sürüyor.
 
Kuruluşundan bu yana, Ulusal ve Uluslararası düzeyde barışa katkıda bulunmak üzere bir dizi çalışma yapılmış ve yapılmaktadır. Barışcıl Uzlaşma Yöntemlerinin sadece Türkiye’de değil, Avrupa ve Ortadoğu’da da tanıtılması ve öğretilip uygulanması için öncülük eder. 1992 yılında başlatılan,  Bu konunun işlendiği, Umut Vakfı Avrupa etkinliklerininin birkaçını söyle sıralayabiliriz.
• Birinci barış, Uzlaşma bilimi ve Sanatı Avrupa Konferansı, 
• İkinci Barış, Uzlaşma Bilimi ve Sanatı Avrupa Konferansı,
• Üçüncü Barış, Uzlaşma Bilimi ve Sanatı Avrupa Konferansı
• Balkanlarda Ulusal, Bölgesel ve ve Uluslararası yeniden Uyum Eğilimleri konferansı,
• Barış, Uzlaşma Bilimi ve Sanatı l. Balkan Konferansı,
• Hukukla İlintili Eğitim l. Balkan Konferansı,
• Balkanlarda Öteki İmgesi Projesi,
 
Vakfın önemle üzerinde durduğu bir diğer çalışması da yakın komşularımızla ilişkilerimiz. Bu bağlamda yapılan çalışmalarda Güneydoğu Avrupa’daki komşularımızla ilişkilerin pekiştirilmesi amaçlanıyor. 1996 yılında başlatılan çalışmalar hala devam ediyor. Yine Komşuluk ilişkilerinin pekiştirilmesi adına Orta Doğu barış sürecini ele alan toplantılar düzenleyen vakıf, bu süreçte önemli görevler üstlenmektedir.
 
Umut Vakfı Türkiye etkinlikleri kapsamında da çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektedir.  
• Çevresel Anlaşmazlıkların Giderilmesi Konferansı,
• 1. Uzlaşma ve Demokrasi Eğitim Semineri,
• 2. Uzlaşma ve Demokrasi Eğitim Semineri,
• Hukuk Devletinin Varlık Koşullarının Sağlanmasına ve Güçlendirilmesine Yönelik Hukukla İlintili Eğitim Semineri,
• Eğitim projeleri araştırmaları.
• Umut Vakfı uzman ve öğrenci değişim projesi.
• “Bugünün Genci, Bugünün Önderi” Önderlik Eğitim Seminerler Dizisi.
etkinliklerimizin diğer bir bölümü.
 
Eğitim Projemiz çerçevesinde uzman bir kadro tarafından hazırlanarak basımı yapılan, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurunca Okullarımızda yardımcı ders kitabı olarak okutulması konusunda onay alan “ Yurttaş Olmak İçin ... “ kitabımız, çağdaş konulara yer vermesi, sorgulamaya dayalı bir öğrenme  biçimi içermesi, Eğitimci için ayrıca bir rehber kitab  olması gibi özellkleri nedeniyle konusunda öncü bir kitap olarak çok önemlidir. 1998 - 1999 Eğitim yılı başında yayınlanan bu özellikli kitabımızın değerli eğitimcilerimizce yakından takip edilerek, öğrencilerine önermesi de bizleri ayrıca çok mutlu etmektedir.
 
Aynı program çerçevesinde Vatandaşlık Bilgisi dersini veren İlköğretim okulları öğretmenlerine, yurdumuzun çeşitli illerinde, Eğitim Seminerleri düzenlenmesi de planlanmış, önümüzdeki günlerde uygulaması başlayacaktır.
 
Umut Vakfının merkezini Ankara’ dan İstanbul’ a getirdik, bundan böyle İstanbul’ da hizmet verecek, Ayrıca Çanakkale Biga’ da da bir şube açtık. Bu Şubemiz bünyesinde, “Gürkaynak Yurttaşlık Enstitüsü” nde çeşitli seminerler düzenleyeceğiz.
 
“ Bireysel silahlanma”  konusundaki  araştırma ve değerlendirme çalışmalarımız  devam ediyor. Toplumumuzun, silah bulundurma eğilimi, hatalı silah kullanımı ve bunun sonuçları üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda, Spor Klüpleri, Federasyonyonlar ve bir çok STK ile ortak kampanyalar düzenliyoruz. Bu konuda yaptığımız diğer önemli bir çalışmada Yarışmalar. 
• 1994-95 “Türkiye’de Bireysel Silahsızlanmanın Nedenleri” konulu bir araştırma ve inceleme yarışması, 
• 1995-1996  “Okullarda Şiddet ve Silah” konulu kompozisyon yarışması, 
• 1996-1997  Silahın Şakası Yok Karikatür Yarışması 
28 Eylül gününü  BİREYSEL SİLAHSIZLANMA günü ilan ettik ve  Her yıl 28 Eylül de bu konuda bir
etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu yıl “ Bireysel Silahsızlanmada Medyanın Rolü “ konulu bir arama konferansı gerçekleştirdik. Yapılan tüm bu çalışmalarla, kaba kuvvetin ve şiddetin gelişmesini önlemeye çalışıyoruz bu yolla hukuk devletinin varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.
 
Önümüzdeki günlerde “ Bireysel Silahlanmaya HAYIR “ kampanyamızı başlatıyoruz. İntenetteki web sayfamızda başlatılacak imza kampanyaları, daha önceki kampanyamızın en iyi destekçileri Spor Klupleri ve konuya son derece hassasiyet gösteren basın mensuplarımız ve değerli yurttaşlarımızın desteği ile, kamu oyunun bu konuda dikkatini çekmeyi, bilgilendirip, bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Bundan sonra acılar daha az yaşansın. 
 
Size Umut Ormanlarından da  bahsetmek istiyorum 
 
Antalya Çevre Platformu
Ankara Konya Yolu 35.km Alan 
Ankara Konya Yolu 45.km Alan ağaçlandırılması yapılmıştır.
İstanbul Silivri, Ormaniçi 12 Hektar,
İstanbul Kilyos, Uskumru Köyü Ağaçlandırması, yapılmıştır. Her sorumlu insan gibi bizde
doğanın geri kazanılması konusuna çok önem veriyoruz.  Bize bu konuda destek olmak isteyenler, Umut Ormanı Sertifikası alabilirler.
 
Umut Vakfının bugüne kadar yayınlanmış ve yayına hazır olan kitapları, “Barış, Uzlaşma Bilim ve Sanatın Avrupa’da Kim Kimdir”, Hukuk Devletinde Terör ve Organize Suçla Mücadele”, “Silahın Şakası Yok” yarışması karikatürleri, “Yurttaş Olmak İçin…” öğrenci ve Öğretmen El Kitabını sayabiliriz.
 
 
Tüm bu çalışmaların içinde bulunmaktan mutluyum.