Yurttaş Olmak İçin... Eğitici ve Öğrenci Kitapları

1998
ÖNSÖZ
 
Nazire Dedeman
Umut Vakfı Kurucu Başkanı

 
Gençlerimizin etkili ve katılımcı yurttaşlar olabilmelerinde eğitimin önemli bir rol oynaması beklenir. Demokratik bir toplumda var olması gereken değerleri özümsemiş, haklarının ve sorumluluklannın bilincinde, insan haklan, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti gibi kavramlann temelindeki ilke ve değerlere sahip olan ve sahip çıkabilen yurttaşlar, bunlar için gerekli olan bilgi ve becerileri içeren eğitim olanakları oluşturularak yetiştirilebilirler.
 
    Gençler, hukuk, adalet, sorumluluk, suç, ceza vb. kavramlan, insan haklarını, demokratik değerleri, demokratik temel kurumları, hak ve özgürlüklerinin sınırlannı, hakların farkında olmayı, onları korumanın yollarını öğrenirken, daha etkin birer yurttaş olarak sorumluluklarını bilen, hukukun üstünlüğüne saygılı ancak adalet sistemini iyileştirmek için birbirleriyle işbirliği içinde çalışabilen kişiler olmanın yollannı da öğrenmeliler. 
Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı, gençlerin yukarıda anlatılan değerlerle yetişmesini amaçlayan bir sivil toplum örgütü olarak bu konudaki sorumluluğunun bilincindedir. Bu nedenle, Umut Vakfı’nın, "gençlerin, hukukun üstünlüğünü benimsemiş, şiddetten değil barıştan yana kişiler olarak yetişmeleri" amacı doğrultusunda öncülük ettiği çeşitli beceri kazandırma etkinlikleri (örneğin, çatışma çözme, uzlaşma, arabuluculuk 1 konulanndaki grup çalışmaları) arasına, ilköğretim 2. basamak öğrencileri için, ağırlıklı olarak insan hakları ve temel özgürlükleri ve bunlara saygıyı kapsayan bir kitap ve buna koşut bir Öğretmen El Kitabı yazılması etkinliğinin de katılması çok doğal bir gelişmeydi.
 
Gençlerimizde yurttaş olmanın gerekliliğini ve bilincini oluşturabilmek ve onların etkin birer yurttaş olma becerisini kazanmalarında katkıda bulunabilmek ne güzel.
 
Yurttaş Olmak İçin... adlı kitabın yazılmasında iki yılı aşkın süredir emek veren değerli yazarlar, Doç. Dr. Dilek Gözütok, Dr. Şebnem Akipek; Araştırma Görevlileri Tufan Erhürman, Fatma Özdemir Uluç ve Melike Türkan Bağlı’ya; bu projeyi başlatıp, başından sonuna bu kitabın yazılması için büyük emek sarf eden, hatta kitabın basılması aşamasında tek tek illüstrasyonlardan, sayfa düzenine kadar titizliğini esirgemeyen ve üstün gayretiyle güler yüzlü bir kitap yaratmaya çabalayan yazarlar grubunun başkanı ve bu projenin yöneticisi Prof. Dr. İpek Gürkaynak’a teşekkür ederim.
 
Kitabın ajans çalışmalannı yapan Tayfa’ya, kitabı yayıma hazırlayan Sevil Emili İlemre’ye, illüstratörler Behiç Ak, Uğurcan Ataoğlu, Şenol Bezci, Ergin Çavuşoğlu, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Ceren İncesu, Halil İncesu, Mesut Kayalar, Osman Kehri, Huban Korman,Tan Oral, Nilgün Öneş, Emre Senan, Cem Şehirli, Haluk Tuncay, Mehmet Ulusel, Murat Yılmaz’a, ikinci basımda Ofset Yapımevi’nin değerli katkılanna ve ayrıca kitaba tüm emeği geçenlere teşekkür ederim.
 
Başarılı, umut dolu yarınlara...