Merkezin amacı; Umut Vakfı Senedinin 3. maddesinde belirtilen hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti anlayışını ve demokratik anlayışı egemen kılmak, barış uzlaşma bilimi ve sanatı yönünden bilimsel uzlaşma yöntemlerini tanıtmak ve geliştirmek, sorunlar ile uyuşmazlıkların uzlaşma ve anlayış yoluyla çözülmesinde çalışmalarda bulunmak amaç ve hizmet konularına uygun olarak, ilgili ve ilişkili tüm alanlarda eğitim-öğretim, araştırma yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın faaliyetinde bulunmaktır. Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
 
  • Kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak,
  • Projeler geliştirmek, uygulamak ve raporlamak
  • Söz konusu projeler çerçevesinde Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşları, diğer sivil toplum örgütleri ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile ortaklıklar yapmak,
  • Eğitim programları ve içerikleri oluşturmak ve uygulamak,
  • Kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,
  • Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.