1950 doğumlu, evli ve iki çocuk sahibi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve halen İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 1982-2004 yıllarında Cumhuriyet Gazetesi Avukatı ve Hukuk Danışmanı olarak çalıştı. 1997-2002 arasında ise Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürüttü. Ayrıca İstanbul Barosu Dergi Yayın Kurulu üyeliği (1992-2003), İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi (SEM) Kurucu  ve Yürütme Kurulu üyeliği, SEM “AİHS ve Bireysel Başvuru” Bölüm Başkanlığı (1996-2002), Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Araştırma Uygulama Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi (2002-2005), Basın Konseyi Hukuk Danışmanlığı ve Genel Sekreter Vekilliği  (1992-1996) görevlerinde bulundu. Halen İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi olarak ders vermektedir. Aylık olarak yayınlanan Güncel Hukuk Dergisi’nin Genel Yayın Koordinatörüdür. Basın Konseyi ile Dayanışma Vakfı ile İnsan Hakları Kurumu Vakfı kurucu üyesi ve Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesidir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onursal Üyesi olup Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 1998 Basın Özgürlüğü Ödülü sahibidir. 2009-2011 yıllarında Genel Sekreterlik görevini yürüttüğü Türk Ceza Hukuku Derneği’nin 2012 yılından itibaren Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.  

Parçalanmış Adalet/Türkiye’de Özel Ceza Yargısı adlı kitapta (İstanbul. İletişim Yayınları 2011) "Terörle Mücadele Kanunu ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Üzerine" inceleme yazısı ile İfade Özgürlüğü İlkeler ve Türkiye (İstanbul İletişim Yayınları 2007) adlı kitapta "İfade Özgürlüğü ve Yeni Basın Yasası", başlıklı yazıları yayımlanmıştır. IPS İletişim Vakfı Yayınlarından (Aralık 2012) (BİA) “İfade Özgürlüğünün On Yılı 2001-2011” adlı kitaba “Geçmişten Günümüze İfade Özgürlüğü ve Basın” başlıklı yazısıyla katkıda bulunmuştur. 

(2013 Mart)