Umut Vakfı’nın 12/10/2009 gün, 2009/15558 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti bulunmaktadır.

Sponsorluk Kategorilerimiz

Resmi Sponsorluk:

Bu kategoride yer alan kuruluşlar Umut Vakfı’na destek olan kuruluşlardır ve bir yıl boyunca bu unvanı taşıma hakkına sahiptirler. Resmi Sponsorların isim ve görüntüleri tüm etkinliklerde kullanılır. Söz konusu kuruluşlar, sektörlere göre, Umut Vakfı’nın resmi taşıyıcısı, resmi bankası, resmi oteli vb. şeklinde sınıflandırılırlar.

Etkinlik Sponsorluğu:

Bu kategorideki kuruluş, bir etkinliğin ana sponsoru konumundadır. Etkinlikle ilgili tüm mecralarda (basılı malzeme, medya, mekân donatımı) adı ve görüntüsü yer alır. Etkinlik Sponsoru unvanı bir takvim yılı boyunca kullanılabilir.

Medya Sponsorluğu:

Umut Vakfı’nın tüm reklam kampanyaları bu sponsorluk bağlamında gerçekleşmektedir. Kendi içinde Basın, TV, Dergi ve Radyo Sponsorları olarak ayrılan Medya Sponsorluğunun temeli, Umut Vakfı’nın duyurularını ücretsiz olarak yayınlama esasına dayanan bir destektir. Medya Sponsorları, bir sene boyunca düzenlenecek tüm etkinlikler için sponsorluk yapmaktadır.

Servis Sponsorluğu:

Umut Vakfı’nın gerçekleştireceği hizmetleri ücretsiz sağlayan kuruluşlar Servis Sponsoru kategorisine girmektedir.

Proje bazlı / kurumsal sponsorluk için lütfen arayınız: 0212 337 29 92; vakif@umut.org.tr