1976 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, 1977 yılında Prof. Dr Sahir Erman’ın kürsüsünde Ceza Hukuku Asistanı olarak göreve başladı. 1983 yılında doktorasını verdi. 1983-1984 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesinde yedek subay olarak askerlik hizmetini tamamladı. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesine Yard. Doç. olarak atandı ve aynı yıl rotasyonla Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev yaptı.1991 yılında Doçent, 1997 yılında Profesör oldu. Muhtelif tarihlerde DAAD ve Humboldt burslarıyla Federal Almanya’da araştırmalarda bulundu. Ceza İnfaz Kanunu Tasarısı Komisyon üyeliği ve İzmir Cezaevleri İzleme Kurulu üyeliği yaptı, Türk Ceza Hukuku Derneği üyesi ve Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir. Ekim 2002 -Eylül 2010 arasında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Mart 2011-Ağustos 2016 yılları arasında ise İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görev yapmıştır.

2003-2010 yıllarında Bilgi Üniversitesinde, 2010-2014 yıllarında İstanbul Kültür Üniversitesinde kısmi statüde dersler vermiştir. Halen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, İnfaz Hukuku ve Kriminoloji konularında yayımlanmış on kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. 1987 yılından beri İzmir Barosuna kayıtlı olup, evli ve iki çocuk babasıdır.