Şiddetin arttığı, uzlaşma kültürünün henüz oluşmadığı ülkemizde değişimin gençlerden başlaması gerektiğine olan inanç ile kurulan Umut Vakfı ilk dönem çalışmalarını uluslararası barış ve uzlaşma kültürüne yönelik olarak sürdürürken 2000 yılından bu yana da toplumumuzun içinde bulunduğu bireysel silahlanma sorununa akademisyenler, milletvekilleri ve duyarlı kişilerden aldığı desteklerle çözüm üretmeye çalışıyor.


25 yılda Umut Vakfı;
 
 • 1993 yılından bugüne Türkiye’de 29 ilde, yurtdışında 9 ülkede 158 faaliyet gerçekleştirdi.

 • Umut Vakfı, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey’inde Danışman Üye sıfatına sahip Türkiye’deki 5 sivil toplum örgütünden biridir.

 • Umut Vakfı’na, Bakanlar Kurulu’nun 12.10.2009 gün, 2009/15558 sayılı kararıyla vergi muafiyeti tanınmıştır.

 • Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçinde 1881.318 km. yol yaptı… Yurtdışında da, birçok toplantıya katıldı.  

 • Bireysel silahsızlanma, barış kültürü, uzlaşma konuları ağırlıklı olmak üzere 43 bilimsel toplantı gerçekleştirdi.

 • Karikatür, fotoğraf, film öyküsü, belgesel film, resim, heykel, bilimsel araştırma, el yazması mektuplar yarışması gibi çeşitli dallarda 23 ödüllü yarışma düzenledi.

 • Aralarında kriminoloji, ceza hukuku ve ilköğretim için insan hakları eğitimi de olmak üzere, bilimsel toplantılar ve araştırmalardan oluşan 17 adet kitap5 adet kitapçık yayınladı. 

 • Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış olan “Yurttaş Olmak İçin...” eğiticinin el kitabı ve öğrenci kitabı Milli Eğitim’e bağlı okullarda yardımcı ders kitabı olarak okutuldu.

 • Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan okullarda görev yapan yaklaşık 2000 eğitimciye “Yurttaş Olmak İçin...” eğitici eğitimleri verildi. 

 • Yurttaşlık bilinci, Hukukun üstünlüğü, Gençlik ve liderlik, İnsan hakları eğitimi gibi çeşitli konularda 47 eğitim verdi.

 • Sosyal hizmet uzmanları, öğretmenler, hukukçular, psikologlar, sosyal bilimciler ve öğrencilerin aralarında bulunduğu 3.150 kişiyi eğitti. 

 • Türkiye’nin çeşitli il kütüphaneleri ve kamu kuruluşlarına yaklaşık 22.000 kitap bağışı yaptı.

 • Silivri, Kilyos, Ankara, Antalya, Kartal gibi farklı bölgede yer alan Umut Ormanları’na 24.400 fidan dikildi. 

 • Yaklaşık 3,5 trilyon TL’lik katma değer üretti.

 • Yaptığı çalışmalar nedeni ile devlet kurumları, yerel yönetimler ve diğer sivil toplum örgütlerinden 46 adet plaket, ödül ve onur belgesi aldı.

 • Çocukları oyuncak silahlardan arındırma”, “futbolda şiddete son”, “ateşli silahlarla kutlamalara hayır”, “bireysel silahsızlanma” gibi başlıklarla 5 kampanya düzenledi.

 • “Bireysel silahlanmaya hayır” diyenler ve duyarlı kişilerin katılımı ile Taksim meydanında 12 kez “sessiz ayakkabılar” yürüdü.

 • Umut Vakfı; çalışmakta olduğu konularla ilgili kamuoyu oluşturan, çalışmaları medya, kanaat önderleri, yasa yapıcı, karar verici merciler tarafından ve toplumun geniş kesimleri tarafından dikkatle izlenen bir sivil toplum örgütüdür. Bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar yazılı ve görsel medyada yaklaşık 52.908 kez yer aldı. 

 • Milletvekilleri tarafından 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ile ilgili, toplumdaki şiddet ortamına duyulan tepkiden kaynaklanarak hazırlanmış ve TBMM Başkanlığı’na sunulmuş olan çeşitli kanun önerilerini görüşmek üzere kurulan İçişleri Komisyonu Ateşli Silahlar Kanun Teklifi Alt Komisyonu’nun toplantısına Umut Vakfı uzmanları katılmış, Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Tabancalar Hakkında kanuni düzenlemelerin yapılmasına, bilgi ve çözüm önerileriyle katkıda bulunmuşlardır. 

 • Türkiye’de bireyler arası barış ve huzurun tesis edilmesi, uzlaşma kültürünün yerleşmesi, yurttaşlık bilincinin gelişmesi temel felsefesiyle 25 yılı aşkın süredir çalışan Umut Vakfı’nın bilgi havuzu; söz konusu yasa tekliflerinin geliştirilmesi, yeni önerilerin oluşturulması ve sorunların çözüme ulaştırılması maksadıyla önemli bir başvuru kaynağıdır. Umut Vakfı 25 yılda biriken tüm akademik bilgi ve araştırmalarını, söz konusu çalışmaların kullanımına sunmaktan gurur duymuştur. 

 • T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın “Küçük Ve Hafif Silahlar Yasadışı Ticaretinin Önlenmesi Ve Yok Edilmesi İle İlgili Birleşmiş Milletler Eylem Programının Yürürlüğe Girmesi İle İlgili Türkiye Ulusal Raporu”nda, “Türkiye’de SALW (küçük ve hafif silahlar) ile ilgili konularda faaliyetleri olan Sivil Toplum Kuruluşları vardır. Türkiye’de kayıtlı en faal STK “Umut Vakfı” dır (www.umut.org.tr)” ifadesi yer almaktadır. Bu itibarla; ulusal ve uluslararası resmi makamlar, Türkiye’de söz konusu sosyal sorunla ilgili çalışan tek sivil toplum kuruluşu olarak Umut Vakfı’nı tanımaktadırlar.

 • www.umut.org.tr sayfamızda, gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri ve bilimsel çalışmaları toplumla paylaştık. Bugün www.umut.org.tr, güçlü bir kaynak niteliğini taşımakta, özellikle araştırmacıların ve basın mensuplarının sık sık başvurduğu güvenilir bir kaynak durumundadır.

Güncelleme : 28 Aralık 2019