Açık Radyo Şerif Erol Söyleşi

25 Mayıs 1999
 
 
Nazire Dedeman
Umut Vakfı Kurucu Başkanı

 
EROL - Umut Vakfı’nın kuruluş amacı nedir?
 
DEDEMAN - Gençlerimize Atatürk’ün izinde önderlik yapacak kişilik ve becerileri kazandırarak, onları ülkemizin gelişmesine yardımcı ve insanlığa yararlı bireyler olarak yetiştirme amacıyla kurulmuştur. Gençlerimizin, hukukun üstünlüğüne inanan uygulamasına katkıda bulunmalarını sağlama, uyuşmazlıkların çözülmesinde barışçıl yolları seçmelerini yeğletme, bu bağlamda uzlaşma becerilerini bireylere öğretip benimsetme.
 
EROL - Vakıf olarak bugüne kadar ne gibi çalışmalar yaptınız?
 
DEDEMAN - Bugüne dek yapılan çalışmaları 3 grupta toplayabiliriz.
a) Gençlere yönelik eğitim ve öğretim çalışmaları,
b) Bireysel Silahlanmanın engellenmesi,
c) III Sektör dediğimiz STK’larının yönetimlerine ilişkin yapılan eğitim ve geliştirme çalışmaları.
Bu üç ana başlık altında topladığımız çalışmalar;
Türkiye’de, Avrupa’da, Orta Doğu’da olmak üzere pek çok ülkede gerek bizim düzenlediğimiz konferans, panel, seminer ve yarışmalar gerek diğer örgütlerce düzenlenen konferans seminer panele katılım şeklinde gerçekleşmiştir.
 
EROL - Eğitim alanında yaptığınız çalışmalardan kısaca bahsedermisiniz?
 
DEDEMAN - İnternet eğitim semineri, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Bilinci Eğitim projesi, Uzman ve Öğrenci Değişim Projesi bugünün genci, bugünün önderi, Önderlik eğitimi Seminer dizisi gerçekleştirilmiştir. "İnsan Hakları ve Yurttaşlık Bilinci Eğitimi" projesi kapsamında; konusunda uzman 5 Eğitimci Prof.Dr. İpek Gürkaynak başkanlığında uzun bir çalışma yaparak Yurttaş Olmak İçin... kitaplarımızı hazırlamışlardır. Biz STK’larının daha etkin olmaları sağlayacak."Uzaktan Öğrenim Projesini" STK’ların "Yönetsel Eğitimi" projelerinide gerçekleştirdik.
 
EROL - Yurttaş Olmak İçin... adlı kitabınızla neyi hedefliyorsunuz?
 
DEDEMAN - Yurttaş Olmak İçin... kitabımız hem içeriği, hem de öğretim yöntemi ve görsel özellikleri nedeniyle çok farklı kitaplardır. Öğrenciler ve bu dersi okutan eğitimciler için ayrı ayrı hazırlanan kitabımız, Milli Eğ. Bak. Tal. Terbiye Kurulundan ilk öğretim Okulları 7 ve 8 sınıflar için yardımcı ders kitabı olarak okutulması için onay olmuştur.
Bu kitapla bir bir ilke imza attık "Tartışan ve tartıştıran öğretmen ve bilinç, bağımsız düşünen" öğrenciler yaratmayı hedefleyerek bu kitap hazırlandı.
Yurttaş Olmak İçin... kitaplarımız Türkiye Cumhuriyetini 2000 yıllarda temsil edecek gençliğe "Yurttaş Olma Bilinci" ni kazandıracaktır.
 
EROL - Bu kitabın daha fazla okuyucuya ulaşması için ne yapılmalı?
 
DEDEMAN - Bu kitabın çok sayıda okuyucuya ulaşması için biz bir dizi tanıtım çalışması yapıyoruz. Biliyoruz ki bu konuda medya çok önemli. Kitaplarımızın Gazete Radyo ve TV tanıtımına destek bekliyoruz.
 
EROL - Kitabı nerelerden temin edebilirler?
 
DEDEMAN - Kitaplarımız, Umut Vakfı Merkezinden, telefonumuz 0212 288 66 75, Migros, Gima ve D&R mağazalarında ve birçok kitap evinden temin edilebilir.
 
EROL - Kitabın eğitim metodu alışılmış klasik öğretimin dışında diyorsunuz. Sınıfta öğrencinin katılımı ile demokratik bir ortam da tartışma, fikir üretme yöntemleri ile ortaya konulan bu yeni eğitim yöntemini öğretmenler nasıl öğrenecekler?
 
DEDEMAN - Bu kitapların, öğretim metodunu, düzenlediğimiz "Eğiticinin Eğitimi" seminerlerinde, eğitim grubumz öğretmekte. Çok üzülerek söylüyorumki, biz bu seminerleri istediğimiz sayıda yapamadık. 3 gün devam eden bir maliyeti olan seminerlerde bugüne kadar 300 öğretmeni eğitebildik. Bu konuda, sağlanacak maddi desteklerle ve bizim katkılarımızla eğitimlerimiz devam edecek.
 
EROL - Vakfınızın bir diğer önemli çalışması "Bireysel Silahsızlanma", bu konuda bize neler söyleyeceksiniz? Bu konuda yapılan çalışmalardan bahsedermisiniz.
 
DEDEMAN - Bireysel Silahsızlanma konusunda, 1993 yılından bu yana çeşitli etkinlikler yaptık. İnsanların daha az acı yaşamaları, Silah ve kullanımı konusunda bilinç sahibi olmaları, hedeflenerek yapılan çalışmalarımız,
 
1993 - 1994
1994 - 1995 Türkiye’de Bireysel Silahlanma konulu araştırma, 
inceleme yarışması
1995 - 1996 Gençlerde şiddet ve Silah konulu kompozisyon 
yarışması 
1996 - 1997 Silahın Şakası Yok kampanyası
1997 - 1998 Silahın Şakası Yok Karikatür Yarışması
 
1999 yılında’da bir yarışma açıyoruz. Haber ve Fotoğraf dalında düzenlenen yarışmamızın amacı, toplumumuzun silah ve silah kullanımı üzerine dikkat çekebilmek, yaşanan onarılmaz acılara neden olan bilinçsizce silah kullanımı konusunda, kamuoyu oluşturabilmek. Halen devam eden " Bireysel Silahlanmaya HAYIR " kampanyamız var. 15.000 imza topladık, istiyoruz ki bu konudaki sorumlu kişiler bu duruma " DUR " diyecek yasal düzenlemeleri yapsınlar.
 
EROL - Her yıl yaptığınız " Bireysel Silahsızlanma Günü " etkinlikleri çerçevesinde bu yıl neler yapılacak?
 
DEDEMAN - Bu yıl, 28 Eylül 1999 günü "Toplumumuzda Şiddet ve Silah" konusunda açtığımız yarışmanın ödül dağıtım törenini gerçekleştireceğiz. Yine toplum bilinçlenmesini sağlama amaçlı aynı isimli birde panelimiz olacak.
 
EROL - Bu konudaki çalışmalarınızla geldiğiniz noktada, medya’ya bir görev yüklüyorsunuz. Bunu biraz açıklarmısınız?
 
DEDEMAN - Tabi çok doğru anladınız. Son günlerde, neredeyse hergün yaşanan öldürme olaylarının önlenmesi için sorumlu olan herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Tabi medyanın insanları yönlendirme eğitme ve bilinçlenmesi üzerindeki etkisi çok fazla. Medya bu gücünü, bu yönde kullanmalı. İnsanlar maçlardan sonra, düğünlerde, kutlamalarda, silah kullanılmamalı. Tabiki medya yapacağı programlarla insanları yönlendirebilir. Biz bütün sorumluları bu konuda üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz.
 
EROL - Bireysel Silahsızlanmayı sağlamak amaçlı bir kampanyanız var. Bu kampanyaya katılım nasıl? İnsanların tepkisi nasıl oluyor?
 
DEDEMAN - Bireysel Silahlanmaya Hayır kampanyamız devam ediyor. Bir çok kuruluş çalışanı, toplu olarak kampanyamıza imza verdiler. Birçok alışveriş merkezinde, futbol maçlarında, fuarlarda açtığımız imza masalarında imza alıyoruz.
 
1999 yıl başından bu yana 20.000 bin imza topladık. Bu kampanya, sırasında şunu gördük ki insanlar "Kendi başlarına gelmeden" bu olayın farkında değiller.
 
EROL - Bu Kampanyanın sonunda gelmek istediğiniz yer neresi?
 
DEDEMAN - Bu çalışmanın sonunda gelmek istediğimiz yer; Çocuklarımıza silah bir metaymış, bir erk aracıymış gibi tanıtılmasın. İnsanlar silah satın almasınlar. Silahları kullanmasınlar, kullanılan silahın sorumluluğunu taşısınlar. Yasalarda, bu konudaki yetersizlikler giderilsin. Yeni düzenlemelerle silah alımı, kullanımı önlensin ve silah kullanımına getirilecek cezalar gerçek caydırıcı nitelikte olsun.
 
Barış ve umut dolu bir dünya diliyorum...