Şiddetin arttığı, uzlaşma kültürünün henüz oluşmadığı ülkemizde değişimin gençlerden başlaması gerektiğine olan inanç ile kurulan Umut Vakfı ilk dönem çalışmalarını uluslararası barış ve uzlaşma kültürüne yönelik olarak sürdürürken 2000 yılından bu yana da toplumumuzun içinde bulunduğu bireysel silahlanma sorununa akademisyenler, milletvekilleri ve duyarlı kişilerden aldığı desteklerle çözüm üretmeye çalışıyor.

Umut Vakfı 20 yılda;

 • 1878.018 km. yol yaptı
 • 73 toplantı gerçekleştirdi
 • 20 ödüllü yarışma düzenledi
 • Sessiz ayakkabılar 12 defa yürüdü
 • 3 kampanya düzenledi
 • 14 adet kitap yayınladı
 • Etkinliklerimize yaklaşık 262.980 kişi katıldı
 • 808,856 kişi web sitemizi ziyaret etti
 • 79 eğitim verdi
 • 3.060 ’e yakın kişi eğitti
 • 22.000 adet kitap bağışladı
 • 24.400 fidan adet fidan Umut Ormanları’na dikti
 • 37 adet plaket ve ödül aldı
 • Yaklaşık 2,5 trilyon TL’lik katma değer üretti
 • Türkiye’de 26 ilde, yurtdışında 9 ülkede 136 faaliyet gerçekleştirdi.

Umut Vakfı, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey Danışman Üye sıfatına sahip Türkiye’deki 5 sivil toplum örgütünden biridir.

 • Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için gerek yurtiçi gerekse yurtdışı 168.018 km. yol yaptı…
 • Bireysel silahsızlanma, barış, bölgesel barış, uzlaşma konuları ağırlıklı olmak üzere 71 bilimsel toplantı gerçekleştirdi.
 • Karikatür, fotoğraf, film öyküsü, belgesel film, resim, heykel, bilimsel araştırma gibi çeşitli dallarında 20 ödüllü yarışma düzenledi. 2015’de 21.si düzenliyor.
 • Aralarında kriminoloji, ceza hukuku ve ilköğretim için insan hakları eğitimi de olmak üzere, bilimsel toplantılar ve araştırmalardan oluşan 14 adet kitap5 adet kitapçık yayınladı. 
 • Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış olan “Yurttaş Olmak İçin...” eğitici ve öğrenci kitapları Milli Eğitim’e bağlı okullarda ders kitabı olarak okutuluyor.
 • Yurttaşlık bilinci, insan hakları eğitimi, uzlaşma bilimi gibi çeşitli konularda 79 eğitim verdi.
 • Sosyal hizmet uzmanları, öğretmenler, hukukçular, psikologlar, sosyal bilimciler ve öğrenciler olmak üzere  2.760 kişi eğitti. 
 • Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan okullarda görev yapan yaklaşık 2000 eğitimciye “Yurttaş Olmak İçin...” eğitici eğitimleri verildi. 
 • Türkiye’de 26 ilde, yurtdışında  9 ülkede, toplam 136 faaliyet gerçekleştirdi.
 • Türkiye’nin çeşitli il kütüphaneleri ve kamu kuruluşlarına yaklaşık 22.000 kitap bağışı yaptı.
 • Silivri, Kilyos, Ankara, Kartal gibi 6  farklı bölgede yer alan Umut Ormanları’na 24.400 fidan dikildi. 
 • Yaptığı çalışmalar nedeni ile devlet kurumları, yerel yönetimler ve diğer sivil toplum örgütlerinden 37 adet plaketödül ve onur belgesi aldı.
 • “Çocukları oyuncak silahlardan arındırma”, “futbolda şiddete son”, “ateşli silahlarla kutlamalara hayır”, “bireysel silahsızlanma” gibi başlıklarla 5 kampanya düzenledi.
 • Bireysel silahlanmaya hayır diyenler ve duyarlı kişilerin katılımı ile Taksim meydanında 12 defa sessiz ayakkabılar yürüdü. 2015’de, sessiz ayakkabılar 13. kez yürüyecek...
 • Her ilden olmak üzere yaklaşık 262.580 kişi etkinliklerimize katıldı.
 • Haftanın yorumu, sayılar, savaşlar, kavramlar, 3. sayfalardan Türkiye gibi  bölümlerin yer aldığı web sitesi  808,856 kişi tarafından ziyaret edildi. 
 • Web sitesinde Umut Vakfı’nın çalışma konularında gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar, toplantılar, çeşitli uzman ve akademisyenlerin makale ve araştırmaları, eğitim, şiddet, nüfus, gelişim gibi konularda yapılmış istatistiksel çalışmalardan oluşan 12.944 dosyakullanıma hazır
 • Web sitesi www.umut.org.tr ’de silahla ilgili  7.605. 3. sayfa haberi yer aldı.  
 • Web sitesi bölümlerinde her hafta yenilenen 634 haftanın yorumu ve savaşsayılarla Türkiyeokuyunkavram ve forum haberleri yer aldı. 
 • Web sitesinde düzenlenen “Oyuncak silah yasaklanmalı mı?” anketine 48.108 kişi; “Açık alanlardaki düğün, nişan, kına gecesi, sünnet törenlerine silahla katılmak yasaklanmalı mı?” anketine 12.793  kişi katıldı. 
 • Umut Vakfı; çalışmakta olduğu konularla ilgili kamuoyu oluşturan, çalışmaları medya, kanaat önderleri, yasa yapıcı, karar verici merciler tarafından ve toplumun geniş kesimleri tarafından dikkatle izlenen bir sivil toplum örgütüdür. Bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar yazılı ve görsel medyada yaklaşık 48.108 kez yer aldı. 
 • Milletvekilleri tarafından 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ile ilgili, toplumdaki şiddet ortamına duyulan tepkiden kaynaklanarak hazırlanmış ve TBMM Başkanlığı’na sunulmuş olan çeşitli kanun önerilerini görüşmek üzere kurulan İçişleri Komisyonu Ateşli Silahlar Kanun Teklifi Alt Komisyonu’nun toplantısına Umut Vakfı uzmanları katılmışlar, Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Tabancalar Hakkında kanuni düzenlemelerin yapılmasına, bilgi ve çözüm önerileriyle katkıda bulunmuştur. 
 • Türkiye’de bireyler arası barış ve huzurun tesis edilmesi, uzlaşma kültürünün yerleşmesi, yurttaşlık bilincinin gelişmesi temel felsefesiyle 20 yılı aşkın süredir çalışan Umut Vakfı’nın bilgi havuzu, sözkonusu yasa tekliflerinin geliştirilmesi, yeni önerilerin oluşturulması ve sorunların çözüme ulaştırılması maksadıyla önemli bir başvuru kaynağıdır. Umut Vakfı 20 yılda biriken tüm akademik bilgi ve araştırmalarını, sözkonusu çalışmaların kullanımına sunmaktan gurur duymuştur. 
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın “Küçük Ve Hafif Silahlar Yasadışı Ticaretinin Önlenmesi Ve Yok Edilmesi İle İlgili Birleşmiş Milletler Eylem Programının Yürürlüğe Girmesi İle İlgili Türkiye Ulusal Raporu”nda, “Türkiye’de SALW (küçük ve hafif silahlar) ile ilgili konularda faaliyetleri olan Sivil Toplum Kuruluşları vardır. Türkiye’de kayıtlı en faal STK “Umut Vakfı” dır (www.umut.org.tr)” ifadesi yer almaktadır. Bu itibarla; ulusal ve uluslararası resmi makamlar, Türkiye’de sözkonusu sosyal sorunla ilgili çalışan tek sivil toplum kuruluşu olarak Umut Vakfı’nı tanımaktadırlar.
Güncelleme : 28 Ocak 2015