Bireysel Silahlanmaya Hayır Kampanyası

Bireylerde ve özellikle gençlerde; Tartışan ve tartışılan, yaratıcı, etkileşimsel, görüş bildiren, yapıcı olma bağlamlarında "Sorumlu Yurttaş" olma bilincinin geliştirilmesi,

Ülkemizde hızla artan bireysel silahlanma ve bilinçsizce silah kullanma sonucu yaşanan acılara dikkat çekerek "Bireysel Silahlanma" bilinci oluşturmak.


Yukardaki amaçları, insanlığın umut dolu yarınlara kavuşması temennisiyle destekliyorum...

Kampanyamıza katılan "26141 kişi" ’Bireysel Silahlanmaya Hayır’ demiştir.

Kampanya Katılım Formu

Adı Soyadı Doğum Yılı
Eğitim Durumu Mesleği
Üye Olduğunuz Kulüp / Dernek Adres
E-Posta
Telefon Faks
Haftalık E-Bültenlerinizden Almak İstiyorum