Bireysel Silahların Neden Olduğu Olaylar

1 Korunmak, avlanmak, merak ile
silah alınır.
2 Evde saklayacak yer sorun olur.
3 Çocukların eline geçer.
3-a Öfke anında hemen kullanılacak
haldedir
3-b Kutlamalarda havaya ateş etmek
için kullanılır.
4 Sonuç: Ölüm veya yaralama...

Kendini veya yakınlarını korumak için edinilen silahlar

%
57

sevdiklerimize doğrulur.

Silah korumaz, tek işlevi vardır.

ÖLDÜRÜR

Neden Silahsızlanma?

Sosyal Maliyeti yıllık 5 milyar $   Ruhsatlı Silahların Suça Karışma
Süresi Ortalama 6 Yıl
  178 Ülke Arasında Silahlanma
Konusunda Türkiye 14. Sırada
  • Bir araştırmaya göre , Amerika’da 2005 yılında 12.000 silahlı şiddet vakasının yıllık maliyeti 100 milyar $ olarak tahmin edilmiş (Gun Violence: The Real Costs; Philip J. Cook).
  • Araştırmayı Türkiye’deki cinayet vakalarına uyarladığımızda yıllık sosyal maliyet 5 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir.
 
  • Aynı araştırma silahların ruhsatlı veya ruhsatsız olmasının suça karışmada bir engel teşkil etmediğini göstermektedir.
  • Ruhsatlı silahların ortalama suça karışma süresi 5.7 yıl olarak hesaplanmıştır.
  • Silahlar "öldürmek" olan tek işlevlerini yerine getirmektedirler; ister ruhsatlı ister ruhsatsız olsun.