Hafif silahlar kamu sağlığı krizlerine neden olur çünkü:
  • Hafif silahlar her yıl yaklaşık 1.000.000 kişinin ölümüne ve çok daha fazla kişinin yaralanmasına neden olmaktadır .
  • Hafif silah yaralanmaları hastane ve diğer sağlık kurumlarına yük olmakta ve ateşli silahla yaralama veya öldürme eylemleri sağlık hizmetinin sunulmasına engel olmaktadır.
  • İnsanların zorla göç ettirilmesine, bulaşıcı hastalıklara ve psikolojik travmaya neden olan hafif silahlarla gerçekleştirilen yakıt çatışmaları yaşanmaktadır.
 
Hafif silahlar ölümlere, yaralanmalara, sakatlanmalara, zihinsel sağlık sorunlarına, korku ve travma kaynaklı psikolojik yaralara neden olan önemli kamusağlığı sorunları ortaya koyar. Hafif silahlar her yıl çatışma bölgelerinde 300.000 kişinin ve çatışma dışındaki 700.000 sivilin ölümüne neden olmaktadır. Her dakika bir kişi hafif silah kullanımı nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ateşli silahlar Güney Afrika’da 14 yaşın üzerindeki kişilerde ölümcül yaralanmaların en önemli nedenidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda 28.000 kişi hafif silahlarla öldürülmektedir, buna 16.500 intihar ve 11.000 cinayet vakası dahildir. Silah zoruyla cinsel şiddet HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar için yüksek düzeyde risk meydana getirmektedir.
 
Hafif silahlarla gerçekleştirilen çatışmalar, iç göçü artırarak, sıtma, tüberküloz, bubonik veba ve AIDS gibi hastalıkların yayılmasına yardımcı olmakta ve tıbbi kaynakların sınırlarını zorlamaktadır. Birçok çatışma bölgesinde, gıda ve tıbbi malzeme kullanımı için kullanılan nakliye yollarına zarar verilmiş ve temizlik ve su arıtma sistemleri bozulmuştur, bu da kolera ve diğer hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Silahlı gruplar genellikle sağlık çalışanlarını, hastaneleri, ambulansları ve klinikleri hedef alır.
 
Hafif silahlar yerel kan tedariğinin tüketilmesi dahil, yaşamı tehdit eden sonuçlar ortaya koyacak şekilde sağlık hizmetlerinin sağlanmasını engelleyebilir. Silahla yaralanmalar yoğun tıbbi bakım gerektirir ve kamu (ve özel) sağlığı kurumları üzerinde büyük baskı meydana getirmektedir. Hafif silahlarla öldürülen her bir kişiye karşılık olarak, üç kişi daha ciddi biçimde yaralanmaktadır, Brezilya’da yaralanma oranı gerçekte silahla ölüm oranından on kat daha fazladır.
 
Hafif silahlarla yaralanmaların ekonomik maliyeti de yüksektir. Kanada’da, silah kaynaklı yaralanmaların maliyetinin yılda 5 milyar ABD $ olduğu tahmin edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde ateşli silahla yaralanma başına düşen tıbbi maliyetin 17.000 ABD $ olduğu tahmin edilmektedir. Ancak, hafif silahların yaygınlaşmasının gerçek maliyeti kurbanlar ve ailelerinin tıbbi bakımından rehabilitasyon programlarına ve psikolojik destek programlarına kadar uzanmaktadır. Kamu sağlığı sistemi üzerindeki baskılar, kaynakların sınırlı ve alt yapıların zayıf olduğu gelişen dünyada devletlerin kapasitesini zorlamaktadır. Hafif silahların yaygınlaşması aynı zamanda devletlerin çabalarının çoğunu savunma ve güvenlik önlemlerine odaklamasına neden olmuştur, bu da onları, silah şiddetinin sağlık üzerindeki etkilerine yönelik çok az kaynak ayırmak zorunda bırakmıştır.