gricreative

Haftanın Yorumu

“Kadın şiddeti hak ediyor!”

Kadına şiddet pek çok geri kalmış ülkenin olduğu gibi Türkiye’nin de kanayan yarası… Bu konuda halkı aydınlatmaya yönelik düzenlenen kampanyalara rağmen de kadına yönelik şiddet, baskı ve kadın cinayetleri maalesef sürüyor…

Bu amaçla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerini Araştırma Komisyonu kurulmuştu…

Bu komisyon taslak raporunu geçtiğimiz günlerde tamamladı. Gelinen aşamada, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin ne kadar vahim bir durumda olduğu söz konusu rapora da yansıdı…

“TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi” amacıyla kurulan komisyonun taslak raporunda yer alan araştırma sonuçlarına göre, erkeklerin yüzde 56.3’üne göre, “kadınlar şiddeti hak ediyor…” Ve şiddet uygulayanların yüzde 14’ü şiddet uyguladığı için kesinlikle pişman değil…


detay

Forum

Seçimlerde Aday Olma Hakkı


Fikret İLKİZ

Seçimlerde oy hakkı ve aday olma hakkının nitelikleri Anayasa Mahkemesinin denetiminden geçiyor. Seçimlerde aday olma hakkı konusunda devletlere tanınan “takdir alanı” sınırları nedir? AİHM 1 Nolu protokolün 3. maddesini nasıl yorumlamaktadır? Sözleşmeci Devletlerin yasama organı seçimi için makul aralıklarla ve gizli oyla serbest seçimler yapmayı taahhüt etmiş olması karşısında, “demokrasi” bağlamında ortaya çıkan sorunların nasıl çözüleceği hem Anayasa ve hem AİHS bakımından önem taşımaktadır.

7.6.2015’de yapılacak Milletvekili Genel Seçiminde (CHP) İzmir 2 numaralı seçim çevresinde 6’ıncı sırada Milletvekili adayı olarak yer alan Atilâ Sertel’in “milletvekilliği adaylığı” Yüksek Seçim Kurulu kararıyla “iptal” edildi. Atilâ Sertel Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu ve YSK kararının iptalini istedi.

Haberlere göre AYM, kabul edilebilirlik incelemesini bitirmiş olmalı ki; başvuruyu esastan inceleme kararı vermiş…


detay

okuyun

Emekliye +4 maaş gerekli ve mümkün

Mustafa Sönmez

Emekliler için CHP tarafından seçim bildirgesine konulan +2 maaş hem mümkün, hem gerekli. Hatta 4 maaş bile hem gerekli hem mümkün. Bunun kaynağı ise gelir ve harcama kalemlerinde yapılacak düzenleme ile yaratılabilir.

Gereklidir, çünkü… Türkiye gelir dağılımı açısından dünyanın en utanç verici tablolarından birini G.Afrika ve Meksika ile paylaşıyor.

Türkiye’nin devlet tarafından sağlanan sağlık harcamaları, emekli maaşları ve diğer sosyal yarımlarının toplamından oluşan sosyal yardım harcamaları, milli gelirin yüzde 12’sini ancak buluyor. Bu oran, OECD ülkelerinde ortalama olarak milli gelirin yüzde 22’si boyutunda. Bazı ülkelerde daha yüksek; mesela Fransa’da sosyal harcamalar milli gelirin yüzde 32’sine ulaşıyor.

Halen SGK’dan maaş alan emekli sayısı 11 milyon dolayında ve  bu emekli kesime ödenen yıllık emekli maaşları , devletin (merkezi bütçe, belediyeler,. SGK vd.) kurumlarının yaptığı yıllık harcamaların yüzde 19’una denk geliyor, milli gelirin ise ancak yüzde 8’ini oluşturuyor.


detay
VakfımızıDestekleyenler
E-posta adresiniz başarıyla kaydedilmiştir.
Teşekkür ederiz.
İşlem sırasında bir hata oluştu.
Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Bu e-posta adresi daha önce kaydedilmiş.
Başka bir e-posta adresiniz varsa kaydedebilirsiniz.
gricreative