Haftanın Yorumu

10. Hukukun Gençleri Sempozyumu


Umut Vakfı’nın; hukukun üstünlüğüne ve sorunların barışçıl yollarla çözülebileceğine dair inancın güçlenmesi hedefiyle düzenlediği Hukukun Gençleri Sempozyumu Dizisi’nin bu yıl 10’uncusu yapılacak. Sempozyum’un bu yıl konusu; “Ahlak, Etik ve Hukuk” olarak belirlendi…
 
Hukukun Gençleri Sempozyumu bu yıl İzmir’de Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 21-22 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.
 
Sempozyum’da katılımcılar; “Yargıda ve Medyada Etik”, “Ahlak, Etik ve Hukuk nedir ve birbirini etkiler mi?”, “Ahlak, Etik ve Hukuk ile özgürlükler arasında nasıl bir ilişki vardır?”, “Adil yargılanma hakkının sağlanmasında etik ilkelerin rolü nedir?”, “Yargı etik ilkeler yaratabilir mi?”, “Medyada etik ve Ombudsmanlık nedir? Öz denetim ile otosansür ne anlama gelmektedir?”, “Türkiye’de ve dünyada özdenetim organlarının kuruluşları ve amaçları nedir?” konularında bildiri sunacaklar…
 
 

Forum

Terör Örgütü Propagandası Mıdır?


Fikret İLKİZ
 
Anayasa Mahkemesi’nin Aysel Çelik kararı ifade özgürlüğüne dair çok önemli bir karardır ve “basın ve yayın yolu ile terör örgütü propagandası yapmak” suçundan açılmış olan ceza davalarına emsal teşkil edecektir, etmelidir.
 
Önce ilk derece mahkemesi olan Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin nasıl bir karar verdiğine bakmakta yarar var. Mahkeme kararında düşünceyi açıklama özgürlüğünün sınırları olduğunu, ama toplumun ilerlemesi, bireylerin gelişimi için temel koşullardan birisi olarak kabul ediyor. Nasıl sınırlandırılabileceğine dair AİHS’nin 10/2 maddesindeki ölçütlere atıf yapıyor. Mahkeme ifade özgürlüğüne getirilen sınırlamalardan birinin de 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2. Maddesi olduğunu terör örgütünün propagandasını yapmanın suç sayıldığına ve bu nedenle ifade özgürlüğünün koruma alanı dışında kaldığına değiniyor…
 

Okuyun

Hayat, problemle baş etme sanatı


Bir sorun çıkardığınızda anne ya da babanız sizin probleminizi nasıl çözerdi? Evde bir problem yaşandığında nasıl tepki verirlerdi? Yaşadığımız deneyimler problem çözme becerilerimizi geliştirebilir. Fakat ilk referanslarımızı çocukluğumuzdan alırız. Küçükken problem çıkardığınızda karşınızda bağırıp çağıran biri olduğunda sizde problemlerin bu şekilde çözüleceğini öğrenmiş olabilirsiniz. Kriz anlarında sürekli bayılan ya da somatik belirtiler gösteren bir anneniz varsa sizin de sınav zamanları karnınızın ağrıması vb. gibi tepkiler göstermenizde mümkün. Her sorunda intihar girişiminde bulunan annenin çocuğu da yetişkinliğinde küçük sorunlarda dahi intihar girişimlerinde bulunabilir. Çünkü sorunların o şekilde çözüleceğine tanık olmuştur. Kriz durumlarında sorunlarını anne babası çözen çocuklar ise yetişkinliğinde inisiyatif alamayıp başkaları tarafından kurtarılmayı bekleyebilirler. Bunun yanında ailesinde sağlıklı problem çözme becerilerine tanık olmuş çocuklar yetişkinliğinde de bu becerilerini kullanabilirler.
 
 

VakfımızıDestekleyenler