Birinci Barış Uzlaşma Bilimi ve Sanatı Avrupa Konferans

"Barış, Uzlaşma Bilimi ve Sanatı Avrupa Konferansı (BUBSAK)" Örgütlenmesinde Umut Vakfı’nın Önderliği

Avrupa ülkelerinde uzlaşma bilimi ve sanatı konusunda uğraş veren birçok kişi ve kuruluş olmasına karşın, 1992 yılına kadar bu çalışmalar birbirinden oldukça bağımsız bir şekilde yapılmaktaydı. Örgütlenme gereksinimi açıkça hissedilmesine karşın, kaynak eksikliği ve böyle bir yapı kurmanın görünürdeki zorluğu nedeniyle Avrupalılar ilk adımı atmaktan çekiniyorlardı. 1990 yılında Kanada’da yapılan bir toplantıda Prof. Dr. Mehmet R. Gürkaynak, Dedeman Grubu’nun mali desteği ile, birinci Avrupa konferansını hazırlama sorumluluğunu üstlendi.

Örgütlemeyi sağlamak üzere, ilk olarak, Avrupa’da uzlaşma yöntemleri üzerinde çalışan ve bu konunun uygulamasını yapan kişi ve kuruluşları saptama çalışmaları başlatıldı. 1991 yılında binin üzerinde yazışma yapıldı ve adresler toplandı. Böylece örgütün ve buna bağlı olarak konferansın potansiyel üye alt yapısı saptanmış oldu. Bu calışmanın sonucu "Barış, Uzlaşma Bilim ve Sanatında Avrupa’da Kim Kimdir" isimli bir kitapta toplandı. Bu veri tabanı ile konferans Avrupa’da tanıtılıp katılımcılar saptandı.

Bu çalışmalar sonucu "Barış, Uzlaşma Bilimi ve Sanatı I. Avrupa Konferansı", 24-27 Nisan 1992 tarihinde Antalya Dedeman Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıya 27 ülkeden, 250’si yabancı 350 bilim insanı katıldı.

Toplantı gündeminin en önemli maddesi Avrupa’da uzlaşma alanında bir iletişim ağı kurmaktı. Toplantıda sürekli gruplar oluşturularak bu konu tartışıldı ve ağ merkezi olarak Türkiye (bu günkü konumuyla UMUT VAKFI) seçildi. Etkinliklerin sürekliliğini sağlamak amacıyla da aynı tur bir toplantının 1994 yılında Ispanya’nin San Sebastian kentinde tekrarlanması kararlaştırıldı.

Toplantıda değişik uzlaşma eğitimi seminerleri yanında, müzakerelerin psikolojik boyutu, mahkemelerin yükünü hafifletmede uzlaşma merkezlerinin önemi, demokrasi ve uzlaşma, kültürlerarası ilişkilerde önyargının eritilmesi ve uzlaşma süreci, Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve uzlaşma yöntemleri, arabuluculuk konusunda bilimsel gelişmeler, müzakere stillerinin geliştirilmesi, etnik şiddet ve uzlaşma yöntemleri, uzlaşma yöntemlerinde kültürlerarası farklar, Avrupa Birliği’nin gerçekleşmesinde uzlaşma yöntemlerinin yeri gibi konular da işlenmiştir.