Vakfın Logosu: Martılar

Bilindiği gibi barışın simgesi güvercindir. Barış fikrinin böylesine başat olduğu bir vakfın logosunun martı oluşunun nedeni ise, Vakfın amacının sadece barışı sağlamak olmayışıdır. "Barış" sınırlı bir kavramdır, barışa kavuşmayı vurgular. Vakfın amacı, barışa kavuşmak yanında, barışı devamlı kılmak, en önemlisi barış içinde gelişmeyi sağlamak, bu amaca yönelik önderler yetiştirmektir.

Bu istemin simgesinin martı olduğunu gençler buldular. Onlara göre martı, beyazın saflığının, masum olmanın, iyimserliğin simgesi, kendisiyle ve doğayla barışık olmanın özlemiydi.

Bunun yanında martı, iyi haberin, gelişmenin müjdesiydi. Bu da özgürlüğün, kendini gerçekleştirme, kendine güvenme coşkusunun simgesiydi.

Martı, özgür seçeneklerin sorumluluğunu taşımak, kendi geleceğinin mimarı olmak yanında, uyanışın, tekdüzelikten kurtuluşun, değişimin, barış ve beraberlik içerisinde gelişme başarısının heyecanıydı.

En vurgulayıcısı, yuvasının, yurdunun, köklerinin çıkış ve dönüş noktası olduğunu bilerek sınırsızlığı yaşamanın, devingenliğin öncülüğünü yapmanın huzuruydu martı.

Dört Martı

Vakfın Logosu: Yükselişin sınırsızlığını deneyen dört martı. Martılar, dört evladımız BERNA, UMUT, ONUR ve ÖNDER’in ve bizlerden beklentilerin simgesi. Çabamız, bu beklentileri uçan martılarla tüm gençliğe yaymak, benimsetmek; gençlerin Dünya’nın umudu olmasıdır...