Vakfımız yakın komşularımızla ilişkilerimize önem vermekte ve bu komşuluk ilişkilerinde Güneydoğu Avrupa’nın özel bir yeri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, bir dizi grup çalışması başlatılarak, bu bölgeyle olan ilişkilerimizi pekiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu alandaki çalışmalar şunlardır:Royaumont Süreci Selanik Konferansı

(Prof. Dr. Mehmet Gürkaynak katılmıştır)

"Medya ve Öteki İmgesinin Güneydoğu Avrupa’da İyi Komşuluk İlişkilerini Geliştirmesi ya da Engellemesi"

"Güneydoğu Avrupa’da İstikrar ve İyi Komşuluk Süreci (Royaumont Süreci)"nin İstanbul’da yapılan ve Dışişleri Bakanlığı’nın koordine ettiği 27 Ekim 1997 tarihli altıncı toplantısında yukarıda adı geçen proje taslağı Prof. Dr. Mehmet Gürkaynak tarafından sunulmuştur. İlgiyle izlenen proje halen Avrupa Birliği Komisyonunun çeşitli kurullarında maddi destek sağlanması konusunda değerlendirilmektedir.