İnsan Hakları ve Yurttaşlık Bilinci Eğitimi Projesi

1996 yılında başlayan projeyle ilgili çalışmalar 1997 yılı boyunca da sürdürülmüştür. Proje çerçevesinde hazırlanmakta olan Öğrenci Kitabı ve Öğretmen El Kitabı ile ilgili çalışmalar Prof. Dr. İpek Gürkaynak’ın yönetiminde bir uzmanlar grubunun yoğun çalışması sonucunda bitirilmiştir. "Yurttaş Olmak İçin..." ve "Yurttaş Olmak İçin... Öğretmen El Kitabı" adındaki kitapların basımı Temmuz ayında tamamlanmıştır.

Bir çalışma grubu toplantısı düzenlenmiş ve 20 kişilik bir gruba eğiticilerin eğitimi verilerek beceri kazandırılmıştır. Bunun devamı olarak aynı grupla 5-15 Temmuz 1998 tarihlerinde bir hatırlatma çalışması yapıldıktan sonra, 40 kişilik (toplam 80) iki ayrı öğretmenler grubunun bu çekirdek grup tarafından ağitilmesi gerçekleştirilmiştir.