Vakıf Merkezi’nde kurulmuş olan bilgisayar sistemiyle "umut.org.tr" adresinde Internet üzerinde yerini almış olan Umut Vakfı, bünyesindeki bilgisayarlar ve telefon bağlantısı ile gençlerin dünyaya açılmasına ve Türkiye’yi tanıtmalarına olanak sağlamaktadır.

Uzaktan Öğrenim Projesi
"Amerikan Basın Kültür Merkezi’nin mali desteğiyle sürdürülen ve 15 kadar sivil toplum kuruluşunun katıldığı İnternet’te İletişim ve Bilgi Alışveriş Kursuna Umut Vakfı liste servisinin hazırlanması ve sürdürülmesi ile destek vermiştir.

Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının Daha Etkili Çalışmasına İlişkin Yönetsel Eğitim
Projesi Avrupa Birliği Komisyonu’nun maddi destek sağlayacağı bu proje kapsamında Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının yönetim kadrolarının daha etkin çalışmasına yönelik eğitim programları hazırlanacak, eğitim materyalleri geliştirilecektir.