Avrupa Konseyine üye ülkelerce 1997 yılında uygulamaya konulan ’’Demokratik Yurttaşlık Eğitimi Projesi’’ nin 16-18 Eylül 2000 tarihleri arasında Strasbourg’da yapılan Eğitim Komitesi toplantısı ile 14-17 Ekim 2000 tarihleri arasında Polonya’nın Cracow şehrinde yapılan Eğitim Bakanları konferansında 2001-2004 yıllarını içine alan dönem için de devam etmesine karar verilmiştir.

Proje ile ilgili ulusal düzeydeki çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının koordinatörlüğünde, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla planlı olarak yürütülmektedir. Projenin ülkemizde de uygulanması amacıyla danışma organı olarak görev yapmak üzere ’’Demokratik Yurttaşlık Eğitimi Danışma Komitesi’’ 14.07.2001 tarihli Bakan onayı ile oluşturulmuştur.

Danışma komitesinde Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi, YOK, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, ODTÜ Avrupa Birliği Ofisi, Umut Vakfı Gürkaynak Yurttaşlık Enstitüsü, Beyaz Nokta Vakfı, Türk Demokrasi Vakfı, Türkiye Felsefe Kurumu (Çocuklar İçin Felsefe Birimi), Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu temsilcileri görev yapmaktadır. Vakfımız eğitim sorumlusu, proje temsilcimiz Prof. Dr. İpek Gürkaynak, Danışma Komitesi ve alt çalışma grubu toplantılarına sürekli katılmaktadır.

Bütün ders alanlarında olduğu gibi Demokrasi, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi konularında nitelikli ve donanımlı öğretmen yetiştirmenin önemi bilinmektedir. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımı bu konunun önemi doğrultusunda Ankara’da mayıs ayı içerisinde 25 eğiticinin eğitimi ile 29 Temmuz- 2 Ağustos tarihleri arasında Sinop Akliman’ da 81 ilden çağrılan öğretmenlere yönelik demokratik yurttaşlık eğitimi seminerleri yapılmıştır. Seminerlerde bu konuda başarılı çalışmalar yapan Umut Vakfı eğiticileri de görev almışlardır.

Söz konusu seminerlerde öğretmenlerin yararına sunulmuş doküman ve materyallerin yanısıra Umut Vakfına ait ’’Yurttaş Olmak İçin …’’ Eğitici El Kitabı ile Öğrenci Kitabı da kullanılmıştır.

Bu bağlamda, Umut Vakfı Eğitim Yayınlarından "Yurttaş Olmak için..." Eğitici El kitabı ve "Yurttaş Olmak için..." Öğrenci kitaplarından 150’şer adet Talim Terbiye Kurulunun Öğretmen Semineri için bağışlanmıştır.