Uluslararası İlişkileri Geliştirme de "Öteki İmgesi’nin Rolü" Projesi

Umut Vakfı’nın öncülüğünde geliştirilen Orta Doğu ve Balkan ülkelerini kapsayan ortak bir araştırma projesi çerçevesinde bu bölgedeki ülkelerin ilkokul Sosyal Bilgiler ve Türkçe, ortaokul Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık Bilgisi kitaplarının içerik çözümlerinin yapılmasına, birbirine ilişkin olarak ötekileştirmenin ve/veya kendi Uluslarına/ ülkelerine ilişkin yüceltmenin söz konusu olup olmadığının incelenmesi kararlaştırılmıştır.

Temmuz 1996 yılından beri sürdürülmekte olan projeyle ilgili olarak Istanbul’da 27 - 29 Haziran 1997 tarihlerinde ilgili ülkelerin uzmanlarının katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir.

Bu toplantıda alınan karara göre çalışmaları yürütmekte olan Prof. Dr. İpek Gürkaynak hazırlamış olduğu Türkiye Raporunu göndermiştir. Projenin sürdürülmesi için diğer ülkelerden gönderilecek raporlar beklenmektedir.